Sazebníky

 

Úhrady za pobyt, stravu, služby a péči

 Výše úhrad za pobyt v domově, stravu, služby a péči vyplývá z příslušných právních předpisů, především vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. Úhrady jsou uvedeny v samostatné složce. Výše úhrady se dělí dle počtu lůžek na pokoji a počtu dnů v kalendářním měsíci.

 Veškeré příspěvky na péči, které uživatel pobírá, se automaticky stávají příjmem domova, v souladu se zákonem o sociálních službách.

 Pokud je uživatelův příjem nedostačující k plné úhradě, může se domov dohodnout s rodinnými příslušníky na doplatku za poskytované služby. Rodinní příslušníci mohou s domovem uzavřít smlouvu, na základě které bude uhrazen rozdíl mezi úhradou uživatele a částkou stanovenou k úhradě.

 

Úhrada za ubytování platná od 1. 3. 2017

 

Typ pokoje

Úhrada v Kč za den

jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení

205,-

dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení

195,-

 

Úhrada za stravu platná od 1. 3. 2017

 

Strava normální, dietní, šetřící, apod.

Úhrada v Kč za den

normální, dietní, šetřící, apod.

suroviny

90,-

166,-

režijní náklady

76,-

 

 

Diabetická strava včetně dvou svačin a druhé večeře

Úhrada v Kč za den

 diabetická

suroviny

100,-

170,-

režijní náklady

70,-

 

 

Odhlášení stravy a vrácení finančního podílu

snídaně

1. svačina

oběd

2. svačina

večeře

druhá večeře

Celkem

den

Strava racionální, výživná, nízkokalorická, apod.

43,-

-

75,-

-

48,-

-

166,-

Strava diabetická

35,-

10,-

75,-

10,-

30,-

10,-

170,-

Vratka (náklady na potraviny)

25,-

-

35,-

-

30,-

-

90,-

Vratka (náklady na potraviny - diabetická)

21,-

5,-

45,-

5,-

21,-

3,-

100,-

 

Celková měsíční úhrada platná od 1. 3. 2017

 

Druh fakultativní služby

28 dnů

29 dnů

30 dnů

31 dnů

Jednolůžkový pokoj

10.388,-

10.759,-

11.130,-

11.501,-

Jednolůžkový pokoj – DIA strava

10.500,-

10.875,-

11.250,-

11.625,-

Dvoulůžkový pokoj

10.108,-

10.469,-

10.830,-

11.191,-

Dvoulůžkový pokoj – DIA strava

10.220,-

10.585,-

10.950,-

11.315,-

 

 

Úhrada za fakultativní služby platná od 1. 3. 2017

 

Druh fakultativní služby

Měsíčně

Km

Soukromá lednice na pokoji

50,-

-

Soukromý počítač na pokoji

50,-

-

Zapůjčení kompenzačních pomůcek při pobytu mimo objekt poskytovatele

150,-

-

Využití služebního vozidla poskytovatele pro soukromé účely uživatele

-

15,-

 

Bližší informace naleznete ve směrnici č. 1/2017 – Vnitřní předpis o úhradách, která je k dispozici na recepci domova.

Podmínky při pobytu mimo objekt poskytovatele a pravidla pro odhlašování stravy naleznete ve vnitřní směrnici č. 4/2017 – Oznamování pobytu mimo objekt poskytovatele a odhlašování stravy, která je k dispozici na recepci domova.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Péče o Vaši spokojenost

„V péči o druhé nacházíme své poslání.“Jsme zde pro Vás

"Budeme si vážit Vaší důvěry".