O nás

Služba bude poskytována v současném objektu Domova Kamélie, Hřbitovní 2026/76, 741 01 Nový Jičín. Celý objekt je bezbariérový.

 Kapacita služby

 Služba bude poskytována 83 uživatelům. Ubytováni budou v 30 dvoulůžkových pokojích a 23 jednolůžkových pokojích.

 Členění budovy

      V suterénu se budou nacházet kancelářské prostory (kanceláře ředitele, personalisty-účetní, sociálního pracovníka, vedoucího technického provozu, vedoucí přímé péče), prádelenský provoz, technické zázemí údržby, garáže, šatny a sociální zařízení pro personál, pozůstalostní sklad, márnice, sklad čistících a dezinfekčních prostředků.

      V přízemí se bude nacházet recepce, kotelna, výdejna stravy, ordinace lékaře, toalety pro veřejnost, společenská místnost pro uživatele služby a posezení ve vstupním vestibulu. Dále zde budou prostory pro poskytování sociální služby domova se zvláštním režimem, které budou od vestibulu odděleny dveřmi. Součástí těchto prostor bude jídelna, koupelna, toalety pro veřejnost, aktivizační místnost, sesterna, sklady a pokoje uživatelů.

     V prvním nadzemním podlaží bude poskytována sociální služba. Jedná se o pokoje uživatelů, toalety a koupelny, aktivizační místnost, sesternu, skladové prostory, jídelnu.

     Venkovní prostory areálu budou obsahovat dostatečný počet parkovacích míst. Pro uživatele sociální služby budou sloužit chodníky na procházky, lavičky, zelená zákoutí a venkovní posezení kryté do budoucna zastřešenou pergolou u východu z vnitřních prostor. Východ bude přes odpočinkovou (aktivizační) místnost.

     Službu bude zajišťovat společnost svými zaměstnanci a spolupracujícími subjekty.

 Stravování

     Celodenní strava v souladu s požadavky na dietní stravování bude zajišťována externím dodavatelem a vlastní výdejnou stravy, která je technicky i prostorově dostačující. Podávání stravy bude probíhat v jídelnách společnosti, které jsou vyhrazeny pro uživatele poskytované sociální služby. Příprava i podávání stravy bude probíhat v souladu s hygienickými požadavky a normami. Strava bude převážena do prostor zvláštního režimu v krytých vozících. Externí dodavatel zajistí denně teplé obědy. Snídaně, večeře a svačiny budou poskytovány zaměstnanci společnosti.

Prádelenská činnost

     Praní a žehlení provozního prádla a ochranných osobních pracovních pomůcek zaměstnanců společnosti bude zajištěno vlastním prádelenským provozem, který obsahuje dostatek technických prostředků (pračky, ruční žehliče, apod.). Prádlo uživatelů a ložní prádlo bude řešeno ve spolupráci s externím dodavatelem prádelenských služeb.

Péče

     Vlastní péče o uživatele bude zajištěna vlastními zaměstnanci, kteří budou odborně způsobilí a bezúhonní. K dispozici budou koupelny na obytných patrech, které budou součástí prostor pro domov se zvláštním režimem. K aktivizaci budou sloužit dvě aktivizační místnosti a venkovní prostory areálu, které budou obsahovat posezení, pergolu a jiné možnosti využití volného času.

Úklid

     Úklid pokojů, společných a venkovních prostor bude zajištěn vlastními zaměstnanci. Úklidové práce budou prováděny hygienickými prostředky schválenými společností a hygienickou stanicí v souladu s Provozním řádem a Dezinfekčním plánem.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Péče o Vaši spokojenost

„V péči o druhé nacházíme své poslání.“Jsme zde pro Vás

"Budeme si vážit Vaší důvěry".