Naše služby

Domov Kamélie je specializován a poskytuje pobytovou sociální službu osobám ve věku 35 let a více, kteří onemocněli stařeckou demencí, Alzheimerovou demenci nebo ostatními typy demencí, Parkinsonem a zdravotním postižením pohybového aparátu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Komu službu neposkytujeme?

S ohledem na zachování kvality poskytovaných služeb, odbornost personálu a prostory, služba nemůže být poskytovaná osobám: 

  • osobám, které trpí psychotickým onemocněním, včetně schizofrenie nebo psychickou poruchou takového rozsahu, že neumožňuje bezpečný pobyt v zařízení, mohli by ohrožovat sebe nebo své okolí a onemocnění by mohlo vést k narušování kolektivního soužití;
  • osoby závislé na návykových látkách a alkoholu v akutním stádiu;
  • osoby s onkologickým onemocněním v akutním stádiu vyžadujícím intenzivní vysoce odbornou péči, kterou poskytovatel nemůže z provozních důvodů zajistit;
  • osoby s infekčním nebo parazitárním onemocněním v akutním stádiu;
  • osoby s onemocněním, popř. zdravotním stavem, u kterých nedokáže poskytovatel zajistit dostatečnou zdravotní péči kvalifikovaným personálem a to výživa gastrickou sondou;
  • osoby vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžadující péči ve zdravotnických zařízeních;
  • osoby mentálně postižené.

     

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Péče o Vaši spokojenost

„V péči o druhé nacházíme své poslání.“Jsme zde pro Vás

"Budeme si vážit Vaší důvěry".