Kroky k přijetí

Kroky k přijetí 

K nástupu do našeho domova je nezbytné postupovat touto formou:

 1. stáhnout z našich stránek či přímo si vyzvednout žádost o poskytování sociální služby;
 2. vyplnit a podepsat žádost, včetně lékařské zprávy vložené v žádosti;
 3. osobně odevzdat, popř. zaslat poštou žádost o poskytování sociální služby na naši adresu;
 4. pokud bude uchazeč o sociální službu splňovat cílovou skupinu uživatelů, bude zařazen do databáze uchazečů o poskytování sociální služby;
 5. jakmile se uvolní vhodné místo v domově, bude žadatel informován o možnosti nástupu a bude s ním dohodnut termín nástupu a další formality;
 6. nastoupit ve stanovený den.

 

Informace před nástupem

 Upozorňujeme, že žadatel, který nastupuje do domova má možnost si s sebou donést doporučený počet osobních věcí. Mimo osobních věcí (ošacení, hygienické prostředky, léky, apod.) je povoleno vzít si s sebou křeslo, televizor a rádio. Není povoleno stěhovat do domova nábytek, popř. bydlet v domově se zvířaty.

 

Seznam osobních věcí doporučených při nástupu uživatele do domova

 Doklady: 

 1. občanský průkaz,
 2. výpis ze zdravotní dokumentace,
 3. průkaz pojištěnce,
 4. výměr důchodu,
 5. rodný list,
 6. oddací list (u manželů),
 7. kontakty na příbuzné (adresy bydliště, telefonní a mobilní čísla, emailové adresy, aj.).

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider

Péče o Vaši spokojenost

„V péči o druhé nacházíme své poslání.“Jsme zde pro Vás

"Budeme si vážit Vaší důvěry".